Česká výprava na 15. Evropské Makabiádě v Budapešti

Letošní výprava 12 sportovců byla nejen největší v historii židovského sportu po roce 1989, ale ziskem 11 zlatých medailí, 8 stříbrných a 2 bronzových medailí i nejúspěšnější.

Ve dnech 29. 7. – 6. 8. 2019 reprezentanti české židovské komunity ze sportovních klubů Hakoach, Makabi Karlovy Vary, Maccabi Olomouc sdružených v Unii Makabi ČR a ze šachového klubu Steinitz soutěžili v plavání, stolním tenise, půlmaratonu, triatlonu, šachu, badmintonu a golfu.

Zlaté medaile získali v plavání David Steiner a Philip Eisner z SK Hakoach, Roman Gronský z Maccabi Olomouc, stříbrné medaile z půlmaratonu Matan Fuks z SK Hakoach a Jana Žáčková z Maccabi Karlovy Vary, v plavání Philip Eisner z SK Hakoach a Roman Gronský z Maccabi Olomouc, Pavel Rubín z Makabi Karlovy Vary společně se zástupci Maccabi Olomouc Petrem a Šimonem Bělíkovými a Lukášem Štěpánkem z SK Hakoach ve stolním tenise v týmech, bronzovou medaili vybojoval teprve patnáctiletý Šimon Bělík ve stolním tenise v jednotlivcích mezi ostřílenými staršími soupeři a Eliška Richtrová po náročných šachových partiích. Česká výprava se tak se svojí sbírkou umístila na 5. místě mezi 40 delegacemi z Evropy a ze zámoří.

Další zlatou a stříbrnou medaili jsme získali v běhu Fun Run, který se konal mimo oficiální soutěže. Na trase 5 km si pro zlato doběhla Jana Žáčková a pro stříbro David Steiner.

Účasti na Evropské Makabiádě předcházelo několik kol registrací týmů ze všech evropských i mimoevropských zemí a podle počtu přihlášených na jednotlivé disciplíny byly nakonec vyhlášeny soutěžní disciplíny. Naši reprezentanti byly vybrání podle jejich doložených sportovních výsledků a příslibu získání medaile.

Důležitá je také finanční stránka účasti. Náklady na Evropskou Makabiádu jsou podstatně nižší než na Světovou Makabiádu v Izraeli, a tak bylo možné vyslat početnější výpravu. Účast na Evropské Makabiádě finančně podpořila FŽO v ČR, své členy finančně podpořily i jednotlivé židovské obce, podařilo se též získat slevu na startovném a účastníci přispěli vlastním finančním vkladem.

Makabiáda, neboli Makabejské hry (hebrejsky Maccabiah), jsou od r.1960 uznávány Mezinárodním olympijským výborem jako tzv. regionální hry. Evropská Makabiáda organizovaná Evropskou konfederací Maccabi (EMC) se v poválečné historii koná od konce 70. let každé 4 roky v některé z evropských metropolí a střídá se se světovou Makabiádou konanou vždy v Izraeli, kterou organizuje Světová unie Maccabi (MWU).

Evropská Makabiáda zahrnuje většinu letních sportů a patří mezi největší světové sportovní události. Zajímavostí je, že první Evropská Makabiáda se konala v roce 1929 v Ostravě.

V Budapešti se letos sešlo 2300 sportovců včetně 690 juniorů ze 40 zemí nejen z Evropy, ale sportovci přijeli i ze zámoří: z USA, Argentiny, Mexika, Jihoafrické republiky, Uruguaye, Brazílie, Austrálie a nechyběl samozřejmě ani Izrael. Soutěžilo se ve 24 disciplínách ve třech kategoriích: juniorech, open a masters. Nejstarší s rokem narození v roce 1933 byl americký hráč bridže a nejmladší s rokem narození 2009 šachista junior z Litvy. Zastoupeny byly také všechny výkonnostní úrovně, a tak amatérští sportovci měli možnost poměřit své síly s ligovými hráči, a dokonce i s reprezentanty.

Makabiáda však není jen sport. Je to i setkání lidí se společnými kořeny, kteří se snaží rozvíjet prostřednictvím sportu dědictví předchozích generací. Je úžasné společně sdílet sportovní úspěchy s účastníky z mnoha různých zemí a navazovat přátelství, která se prohlubují účastí na dalších Makabiádách a ostatních mezinárodních akcích, jako jsou například SkiTripy, nebo na seminářích FLF pořádaných EMC či účastí na domácích akcích sportovních klubů v ČR.

Za zmínku stojí dvě symbolické akce konané, které předcházely zahájení letošní Evropské Makabiády. Z Prahy do Budapešti vyběhl 21. června maďarský dálkový běžec Peter Hajdu. Ve svých 65 letech uběhl tuto vzdálenost během 9 dní, aby dorazil na zahajovací ceremoniál 30. června do Budapešti.  V sobotu 2. srpna pak k trase dlouhé 533 km přidal noční půlmaraton!  Druhou akcí byla symbolická jízda z Berlína do Budapešti motorkářů uskupení Ride4Solidarity. Symbolicky tak propojili hostitelské město předchozí Evropské Makabiády z roku 2017 s místem současným. Jízdu zahájili 26. června a na své cestě vzdali hold obětem holokaustu a šířili myšlenku Makabiády. Z Karlových Varů přivezli repliku historické vlajky hnutí Maccabi z roku 1921 jako dárek organizátorům 15. Evropské Makabiády a předali ji maďarskému organizačnímu výboru 30. července při příjezdu v den zahájení her.

Sportovní a společenskou událost takových rozměrů, jako je Makabiáda, nelze uspořádat bez pomoci stovek dobrovolníků a přísných bezpečnostních opatření a bez úsilí maďarského organizačního výboru, který 15. Evropskou Makabiádu připravoval po 4 roky od listopadu 2015, kdy byla Budapešťi vyhlášena na kongresu EMC za pořádající město. Těmto lidem patří naše díky. Dík patří také všem sportovcům, kteří českou židovskou komunitu v Budapešti reprezentovali, českému organizačnímu týmu a všem, kdo účast finančně podpořili. Již nyní se můžeme začít připravovat a těšit na Světovu Makabiádu, která nás čeká za dva roky v Izraeli.

Více na webu EMG2019: www.emg2019.hu

konkrétně o doprovodných akcích:

https://emg2019.hu/news/195?lang=en –  Ride4Solidarity

a Peter Hajdu v den zahájení 30. 7.

https://www.emg2019.com/news/170 – Ride4Solidarity

https://www.emg2019.com/news/165 – Peter Hajdu

a některá další videa:

https://www.emg2019.com/news/258

  • Nezapomenutelné okamžiky
  • Izraelská noc (zde si můžete prohlédnout studii Davidova běhu)
  • Symbolická šábesová bohoslužba
  • Jezdectví
  • Golf
  • Noční půlmaraton
  • Cyklistika

Odkaz k fotografiím Pavla, Romana a Davida: https://drive.google.com/open?id=18reWIuTS1D5XOm-Wh5TqCmMXOFczGQZu