O nás

Hakoach aneb sportem k židovské komunitě

Pro mnohé z nás je sport nedílnou součástí života. Nabízí totiž odreagování, oproštění se od každodenních starostí a zlepšuje naši fyzickou kondici. Existuje mnoho sportovních disciplín určených pro jednotlivce i pro kolektiv. Pro ty z nás, kteří preferují kolektivní sporty s nádechem židovské atmosféry, je tu Hakoach.

Hakoach je největším sportovním klubem v České republice, sdružující především sportovně založené Židovky a Židy. Slovo „hakoach“ pochází z hebrejštiny, „Ha“ je člen a „koach“ znamená sílu. Samotné jméno ovšem není to, co tento klub odlišuje od jiných sportovních organizací na území České republiky. Jde především o provázání sportu s židovskou komunitou, s tradicemi, s určitou kulturou, ale především jde o setkávání se u příležitosti židovských svátků či jiných akcí pořádaných naší komunitou. Hakoach je otevřený klub, jehož členem se může stát kdokoli, kdo má židovské kořeny a kladný vztah k sportu. Věk ani fyzická zdatnost nehrají roli, podobně jako sport, který preferujete.

Hakoach organizuje jak pravidelné sportovní aktivity určené především rekreačním sportovcům, tak i nepravidelné sportovní akce pořádané pro celou židovskou komunitu. Snahou je nabídnout takové aktivity, které by uspokojily co nejširší členskou základnu a všechny věkové kategorie. Každý týden se hraje badminton, tenis, volejbal a chodíme také plavat. Nejpopulárnějším pravidelným sportem je bezesporu volejbal, který hraje čím dál více mladších i starších členů. V lednu tohoto roku se volejbalový tým čítající 8 sportovců zúčastnil Memoriálu Jiřího Frolicha, volejbalového turnaje smíšených družstev, který se konal v karlínské sokolovně. Bojovali jsme statečně a ukončili turnaj vítězstvím v posledním zápase. Přesto nebo spíš právě proto jsme obsadili krásné 8. místo.

Mezi sezónní aktivity bychom mohli zařadit:

lyžařské zájezdy (víkendové i týdenní)

jarní turnaj raketových sportů (takzvaný Victorcup)

cykloturistické výlety

sjíždění vody

letní sportovní hry

Klub stále více rozšiřuje okruh svých aktivit směrem do zahraničí. Je členem European Maccabi Confederation (EMC) a také Maccabi World Union (MWU). Díky této spolupráci a štědré podpoře EMC se šest českých židovských sportovců mohlo v červenci loňského roku zúčastnit již 13. Evropské Maccabiády ve Vídni. Ta se vůbec poprvé konala na území německy mluvícího státu. Evropských olympijských her pro židovskou komunitu se zúčastnilo více než 2000 sportovců z 37 zemí světa. Nutno dodat, že hry byly velice dobře organizačně zvládnuté a pro všechny aktéry byl připraven velkolepý program. Česká výprava si dle oficiálních výsledků přivezla jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zlatá medaile byla ze střelby vzduchovou pistolí, stříbrná a jedna bronzová z badmintonu (ženy) a druhá bronzová z tenisu (ženy 45+).

Od října 2011 Hakoach participuje na mezinárodním projektu s názvem „Mutual Responsibility Program“, jehož cílem je výměna know-how mezi židovskými sportovními kluby na celém světě. I my budeme mít možnost rozvíjet a rozšiřovat nabízené aktivity a budovat strategii klubu. Program je koncipován tak, aby země, resp. organizace, kde je velice silná židovská komunita a kde funguje Maccabi klub na profesionální úrovni, pomohly organizacím slabším, které se potýkají s určitými problémy. V únoru do České republiky přijel Ariel Jenik, ředitel klubu Hacoaj v Argentině, v doprovodu předsedy EMC Motti Tichauera, aby se seznámil s evropským prostředím a lépe tak porozuměl problémům, kterým čelíme. Diametrální rozdíly ve fungování Hakoach v České republice a Hacoaj Argentina jsou nesporné. Fungujeme totiž na bázi dobrovolnictví, kdežto v Argentině vedou klub profesionálové, kteří jsou za svou práci finančně odměňováni. Věříme, že tato spolupráce přinese nové nápady, pomůže se strategií klubu a v neposlední řadě velmi obohatí nejen členy Hakoach, ale také širokou židovskou komunitu. Mutual Responsibility Program je obrovskou příležitostí, která tento klub může posunout do roviny velice dobře fungujících židovských organizací.

Mezinárodní spolupráci chceme dále prohloubit, naším cílem je účastnit se v roce 2013 celosvětových olympijských her v Izraeli, takzvané Maccabiády. Tyto hry budou vůbec největší sportovní událostí roku 2013, svým programem by měly několikanásobně předčít výše zmíněnou Evropskou Maccabiádu. Světová Maccabiáda nabízí příležitost k prohlídce země, k interakci účastníků s izraelskou kulturou, navázání kontaktů s lidmi z celého světa a zároveň při ní dochází k propojování sportu s kulturními akcemi. Událost sjednotí na více než 2 týdny přibližně 10 000 židovských sportovců z celého světa. Zúčastnit se mohou děti od 15 let, horní věková hranice není určena. Přidejte se k nám a poleťte reprezentovat Českou republiku. Tato jedinečná mezinárodní událost se opakuje pouze každé 4 roky.

Všechny akce námi pořádané jsou volně přístupné a rádi na nich přivítáme nové tváře. Máme velký zájem, aby se náš klub a námi pořádané aktivity staly atraktivnější pro mladé rodiny i mládež obecně. Proto uvítáme jakékoli nápady, či připomínky k fungování klubu. Jsme otevřeni novým sportům, aktivitám i spolupráci s dalšími organizacemi či spolky. Aktuální informace o činnosti organizace najdete na těchto internetových stránkách. Z bezpečnostních důvodů jsou některé informace přístupné pod přihlášením. Pokud máte zájem o přístup na tyto stránky, kontaktujte členy výboru na info@hakoach.cz.