Vážení přátelé,

přidejte se i letos k charitativní akci, která probíhá ve více než 25 metropolích světa – více na http://globalfunrun.org .
Sejdeme se na na Den Jeruzaléma v neděli 2. června 2019 od 10:30, Na Folimance 2, Praha 2

V letošním roce dostane 75% z Vašeho startovného Vámi zvolená organizace na svoji činnost nebo na charitativní projekt připravený ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu. Zbylých 25% bude použito na pokrytí organizačních nákladů.

Zmíněným charitativním projektem je Senior klub pro přeživší Šoa v Karlových Varech.
Tento klub mohou zájemci navštěvovat od května minulého roku. Klub vznikl v rámci sociální služby Sociálně aktivizační služba pro seniory. Židovská obec Karlovy Vary, která sociální služby poskytuje již dvanáctým rokem, se vznikem seniorského klubu snaží reagovat na aktuální potřeby svých nejstarších členů. „ Cílovou skupinu naší služby tvoří senioři nad 65 let. Většinou jsou to senioři přeživší holocaust. Služba však není určena pouze jim, ale je otevřena i jejich příbuzným a i tzv. druhé generaci přeživších holocaust a dalším“, přibližuje složení uživatelů služby sociální pracovník ŽOKV Lukáš Květoň. Na programu klubu se mohou podílet i samotní uživatelé. Kdekdo má zajímavého koníčka, nebo v minulosti cestoval a nebo se zabýval zajímavou profesí, s tím vším se může podělit s ostatními. „ Klubové aktivity vybíráme s ohledem na potřeby účastníků a snažíme se o jejich podporu samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se je zapojit do společenského dění.  Nabízením smysluplných aktivit přispíváme ke zvýšení jejich psychické a fyzické kondice“,  dodává Lukáš Květoň. Nejstarší 96letá návštěvnice klubu Dr. Jarmila Weinbergerová například v klubu pravidelně navštěvuje rehabilitační cvičení pro seniory a tréninky paměti.

Výše startovného se stane Vaším darem:
od 300 Kč při platbě na účet do 30. 5. 2019.
(č. účtu: 2900409898, kód banky: 2010,variabilní symbol 052019, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení)
Nebo od 400 Kč po 30. 5. a při platbě na místě. Za startovné můžete běžet jednu i více tras.
Děti: do 10 let zdarma a od 11 do 15 let za 50%, v doprovodu zákonného zástupce.

Vítání jsou všichni běžci, chodci a diváci, dospělí a děti. V minulém roce se nás sešlo 70 běžců včetně dětí.

Trasy: 1,5 km, 5 km a štafetový běh na 4×500 m

Pro účastníky bude připraveno tričko s logem běhu, taška, diplom a nápoje. Detailní
organizační pokyny budou zaslány před konáním běhu registrovaným účastníkům. Výsledky běhu budou vyhlášeny na místě.

Loni nás v Praze běželo 70 běžců, letos dáme víc!
Do startu zbývá 45 dní!
Už jste vyplnili registraci?:

https://forms.gle/FJHj46DkoGpMqNa1A

Kontakty a další informace: info@hakoach.cz; 604 487 664, 603 147 351

Facebook: https://www.facebook.com/events/595914570926996/

Těšíme se na setkání pro dobrou věc a společnou oslavu Dne Jeruzaléma!

Sportovní klub Hakoach, přidružená organizace FŽO spolu s s partnery běhu:

Federací židovských obcí, Lauderovými školami, Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu, Spolkem na podporu osob dotčených holocaustem, Českou unií židovské mládeže, spolkem Besamim (izraelské lidové tance), Židovskou obcí Olomouc, Židovskou liberální unií, Maccabi Brno, Židovskou obcí Brno, Bejt Simcha, spolkem Chinuch, Makabi Karlovy Vary a Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice.

Akce se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové.