Sport a Židé

Historie sportovních klubů

Kde se vůbec vzaly židovské sportovní kluby?

Jejich počátky mají poněkud trpkou příchuť. Na konci 19. století byli Židé v některých zemích vyloučeni ze sportovních spolků. Nejdříve se tak stalo v Turecku, a tamní židovští sportovci se proto rozhodli, že si založí vlastní klub. Z podobných důvodů začaly postupně vznikat židovské sportovní spolky i v dalších zemích. Na jejich podporu se záhy vytvořila světová organizace.

Židovské sportovní kluby se současně utvářely i tam, kde Židé nebyli takto diskriminováni, například v předválečném Československu. Zde vznikly kluby Hagibor, Makabi, Hakoach a Bar Kochba. Proč nesly tak zvláštní jména? Všechno jsou to hebrejské výrazy, které buď zdůrazňují zdatnost a odolnost, nebo souvisejí s židovskou historií. Tak Hagibor znamená hrdina a Hakoach síla. Makabi a Bar Kochba zase upomínají na vůdce dvou starověkých židovských povstání proti utlačovatelům.

Vzpomínka na protiřímské povstání židovských bojovníků „makabejců“ dala dokonce o více než 2000 let později podnět ke vzniku stejnojmenného celosvětového sportovního hnutí. Po prvních meziválečných makabiádách – židovských sportovních hrách – byly další uspořádány až po druhé světové válce. Po pádu komunistického režimu se menší obdoba takových her, zpravidla za česko-slovenské účasti, uskutečnila i u nás a na Slovensku.

V době první republiky byla činnost našich sportovních klubů rozsáhlejší. Kluby jako Hagibor nebo mládežnické sportovní oddíly Makabi Hacair a jiné ve 30. letech organizovali emigraci mladých Židů a zachránily tak mnoho životů. V roce 1936 Svaz Makabi v ČSR sdružoval 82 oddílů a se svými více než 10 300 členy byl jednou z nejpočetnějších židovských organizací v republice. Mezi významné reprezentanty židovského sportu v předválečném Československu patří tenista Ladislav Hecht nebo reprezentanti ČSR v plavání a vodním pólu Pavel Steiner a Kurt Epstein.